به نام خدا 
سلام به همگی
متاسفانه این روزها شاهد یکی از بدترین اتفاقاتی هستیم که شاید زمانی برایمان دور از انتظار بود. و آن اتفاق چیست؟

حتما تا کنون اسم مراسمی به نام قمه زنی را شنیده اید! یکی از مراسمات انحرافی و تاسف آوری که دشمنان شیعه این روزها بدان توجه زیادی دارند. در این مراسمات انحرافی به نام امام حسین(ع) و به بهانه خون خواهی او با قمه بر بدن خود میزنند و خود را خونی و زخمی می کنند. میدانیم که امام حسین (ع) امام مهربانی و رحمت است و اصلا رضایت ندارد که ما در اینگونه مراسم ها ببه خود آسیب بزنیم. اما متاسفانه برخی از روی نادانی و غفلت و نه از روی آگاهی چهره دین محمدی را که دین سلام و درود و مهربانیست بد نشان داده و مردم دنیا را از اسلام و مسلمین بیزار می کنند.
در مقابل مردم باهوش و خردمند همیشه در صحنه برای مقابله با این انحرافات عمل نوینی را انجام داده که همان اهدای خون است. اهدای خون در تمام دنیا نشانگر فداکاری و ایثار است و مردم با اینکار بخ خوبی هویت واقعی اسلان را نشان می دهند. هویت فداکاری و گذشت و ایثار.
در ادامه نمونه هایی از تصاویر را براتون گذاشتم.
shia muslim blood donation
موفق باشید. shia muslim blood donation

shia muslim blood donation
منبع : shia muslimShia muslim blood donation - اهدای خون شیعیان
برچسب ها : اهدای ,مردم ,امام ,blood donation ,muslim blood ,shia muslim ,امام حسین ,مراسمات انحرافی ,muslim blood donation ,shia muslim blood